Individuálny dizajn

Kalkulačky pre obchodníkov, ktorí chcú vyjadriť svoj osobný štýl aj pri práci. Dizajn v jednom tóne jemných odtieňov farieb prináša príjemný dotyk do akéhokoľvek pracovného prostredia.

Zistiť viac
  • Ku skúške z matematiky je povolená kalkulačka bez grafického režimu, riešenia rovníc a úprav algebraických výrazov. Kalkulačka nesmie vykresľovať grafy, nesmie zjednodušovať algebraické výrazy obsahujúce premennú a nesmie ani počítať korene algebraických alebo iných rovníc.
  • Prirodzené zobrazenie matematických výrazov
  • Takmer všetky české slová sú zobrazené na displeji v neskrátenej forme. Interaktívne zobrazenie menu umožňuje intuitívne ovládanie.
  • Pre vysokú školu