sk
Späť na školské kalkulačky s vedeckými funkciami

FX 82 CE X

  • Školská kalkulačka s prirodzeným učebnicovým zobrazením
  • Slovenské menu
  • 379 funkcií
  • QR kód
  • Batériové napájanie
LCD displej s veľkým rozlíšením 192 x 63 pixelov
Prirodzené zobrazenie výrazov na displeji
379 funkcií
Ikonové menu
Funkcia QR Code
47 vedeckých konštánt
38 metrických prevodov
Viacnásobná odpoveď
9 pamätí premenných
Goniometrické a inverzné goniometrické funkcie
Hyperbolické and inverzné hyperbolické funkcie
Výpočty mocnín a odmocnín
Logaritmickej výpočty
Exponenciálny výpočty
Odmocniny
Kombinatorika a permutácie
Rozklad na prvočísla
Náhodné číslo
Prevod polárnych súradníc na pravouhlé a späť
Zlomky (dva režimy)
Prevod zo šesťdesiatkovej sústavy na desiatkovú a späť
Výpočty v stupňoch, grady a radiánoch
Funkcia SCI / FIX / ENG
Štatistické výpočty
Štatistika jednej premennej
Štandardná odchýlka
Štatistika dvoch premenných (Regresia)
Výpočet percent
24 úrovní zátvoriek
Automatické doplňovanie zátvoriek
Tabuľka funkcií
Ponuka v jazykoch: Čeština, maďarčina, poľština a slovenčina
Napájanie: Batériové (1xAAA)
Pevné zasúvacie puzdro
Rozmery: 77 x 165,5 x 13,8 mm
Hmotnosť: 100g
EAN: 4549526602016
Odporúčaná MOC 19,99 €Kalkulačky s vedeckými funkciami

Prvé kalkulačky s vedeckými funkciami so slovenským menu
a funkciou generovanie QR kódu na displeji.

classwiz-logo.jpg
 

LCD s vysokým rozlíšením prináša ďalší vývoj

Vyššie rozlíšenie zvyšuje množstvo informácií, ktoré môžu byť zobrazené, a zlepšuje použiteľnosť.
Okrem toho je kalkulačka Classwiz fx-991CEX vybavená základnou funkciou tabuľkového procesora 
na vytvorenie tabuliek až s 5 stĺpcami a 45 riadkami (maximálne 170 položiek).


tabulka.jpg

fx-9912.jpg


 


Vysoký výkon pre efektívne vzdelávanie 

- Displej s vysokým rozlíšením
- Vysokorýchlostný výpočet
- Kapacita pamäte
- Vysoko výkonné funkcie   (fx-991CEX)
192 × 63 bodový displej
Prehľadné zobrazenie rovníc a správ
Rýchly výpočet pre plynulý výkon
v učebni alebov priebehu skúšok
Kapacita na spracovanie
160 štatistických dátových položiek
Používanie tabuliek
Výpočet matíc  4 × 4
 

  Intuitívne zobrazenie ľahko zapamätateľných ikon

cex3.jpg

Používanie ikon v okne menu zlepšuje viditeľnosť.
Voľba požadovanej funkcie je rýchla a jednoduchá.

  Interaktívny formát a slovenské menu
pre jednoduché porozumenie

cex4.jpg

Takmer všetky slovenské slová sú zobrazené na displeji v neskrátenej forme.
Interaktívne zobrazenie menu umožňuje intuitívne ovládanie.

 

 

Prirodzené učebnicové zobrazenie 
priroyene-585.jpg

Zadanie a zobrazenie zlomkov, exponentov, logaritmov, odmocnín a iných matematických vzorcov a symbolov presne tak, ako sú uvedené v učebniciach.

Výpočtová spôsobilosť vysokej úrovne pre realizáciu i pokročilých matematických výpočtov (fx-991CEX)

vysoka-585.jpg

CLASSWIZ obsahuje výpočtové funkcie, ktoré podporujú aj pokročilé matematické operácie vrátane tabuľkových, výpočtov matíc 4 x 4, výpočtu simultánnych rovníc so štyrmi neznámymi a rovníc štvrtého stupňa a pokročilých štatistických výpočtov.
   

Funkcia zobrazenia zoznamu
pre dôkladné, rýchle učenie

 
seznam-585.jpg

Výsledky výpočtov premenných a štatistických výpočtov uložené v pamäti je možné zobraziť v zoznamoch. Nie je nutné vyvolávať a potvrdiť jednotlivé hodnoty, ako tomu bolo u predchádzajúcich modelov.

Online vizualizácia
pomocou funkcie QR Code

 
qr-585.jpg

Vygenerujte QR kódy rovníc do kalkulačky pomocou jednoduchej operácie.
Grafy a iné grafická zobrazenia je možné zobraziť na displeji smartfónu alebo tabletu.
 
 
 

tabulka_casio_classwiz.jpg
 

>>> Katalóg Casio ClassWiz si môžete stiahnuť tu <<<

 

 

Na stiahnutie