sk
clas-cal.jpgKalkulačky s vedeckými funkciami

Prvé kalkulačky s vedeckými funkciami so slovenským menu
a funkciou generovanie QR kódu na displeji.

classwiz-logo.jpg
 

LCD s vysokým rozlíšením prináša ďalší vývoj

Vyššie rozlíšenie zvyšuje množstvo informácií, ktoré môžu byť zobrazené, a zlepšuje použiteľnosť.
Okrem toho je kalkulačka Classwiz fx-991CEX vybavená základnou funkciou tabuľkového procesora 
na vytvorenie tabuliek až s 5 stĺpcami a 45 riadkami (maximálne 170 položiek).


tabulka.jpg

fx-9912.jpg


 


Vysoký výkon pre efektívne vzdelávanie 

- Displej s vysokým rozlíšením
- Vysokorýchlostný výpočet
- Kapacita pamäte
- Vysoko výkonné funkcie   (fx-991CEX)
192 × 63 bodový displej
Prehľadné zobrazenie rovníc a správ
Rýchly výpočet pre plynulý výkon
v učebni alebov priebehu skúšok
Kapacita na spracovanie
160 štatistických dátových položiek
Používanie tabuliek
Výpočet matíc  4 × 4
 

  Intuitívne zobrazenie ľahko zapamätateľných ikon

cex3.jpg

Používanie ikon v okne menu zlepšuje viditeľnosť.
Voľba požadovanej funkcie je rýchla a jednoduchá.

  Interaktívny formát a slovenské menu
pre jednoduché porozumenie

cex4.jpg

Takmer všetky slovenské slová sú zobrazené na displeji v neskrátenej forme.
Interaktívne zobrazenie menu umožňuje intuitívne ovládanie.

 

 

Prirodzené učebnicové zobrazenie 
priroyene-585.jpg

Zadanie a zobrazenie zlomkov, exponentov, logaritmov, odmocnín a iných matematických vzorcov a symbolov presne tak, ako sú uvedené v učebniciach.

Výpočtová spôsobilosť vysokej úrovne pre realizáciu i pokročilých matematických výpočtov (fx-991CEX)

vysoka-585.jpg

CLASSWIZ obsahuje výpočtové funkcie, ktoré podporujú aj pokročilé matematické operácie vrátane tabuľkových, výpočtov matíc 4 x 4, výpočtu simultánnych rovníc so štyrmi neznámymi a rovníc štvrtého stupňa a pokročilých štatistických výpočtov.
   

Funkcia zobrazenia zoznamu
pre dôkladné, rýchle učenie

 
seznam-585.jpg

Výsledky výpočtov premenných a štatistických výpočtov uložené v pamäti je možné zobraziť v zoznamoch. Nie je nutné vyvolávať a potvrdiť jednotlivé hodnoty, ako tomu bolo u predchádzajúcich modelov.

Online vizualizácia
pomocou funkcie QR Code

 
qr-585.jpg

Vygenerujte QR kódy rovníc do kalkulačky pomocou jednoduchej operácie.
Grafy a iné grafická zobrazenia je možné zobraziť na displeji smartfónu alebo tabletu.
 
 
 

tabulka_casio_classwiz.jpg
 

>>> Katalóg Casio ClassWiz si môžete stiahnuť tu <<<