Späť na školské kalkulačky s vedeckými funkciami

FX 82 MS 2E

  • Školská kalkulačka
  • 2-riadkový displej
  • 240 funkcií
  • Dvojrozmerná štatistika
  • Batériové napájanie
Displej
Dvojriadkový LCD: alfanumerický / numerický riadok
Algebraické zadávanie hodnôt S-V.P.A.M.
Počet miest / riadkov na displeji 12/1 + 10/1
Zobrazenie mantisy a exponentu 10 + 22

Pamäť
Funkcia opakovania
Pamäť premenných

Matematické funkcie
Počet funkcií: 240
24 úrovní zátvoriek
Aritmetika zlomkov
Výpočty v uhlových sústavách stupňa / radiány / grady
Prevody medzi stupňami / radiány / grady
Prevody medzi polárnymi a kartézskými súradnicami
Goniometrické funkcie sin / cos / tg / sin-1 / cos-1 / tg-1
Hyperbolické funkcie sinh / cosh / TGH / sinh-1 / cosh-1 / TGH-1
Exponencionálne a logaritmické funkcie log, In, 10x, ex
Matematické funkcie √, x², x1, 1 / x, x !, xy, x1 / y
Prevody uhlov v stupňoch, minútach, sekundách na desatinné číslo a späť
Výpočty percent
Inžinierska notácia ENG
Generátor náhodných čísel
Náhodné celé čísla

Štatistika
Suma ∑x, ∑x², 
Suma ∑x, ∑y, ∑x², ∑y², ∑xy 
Smerodajná odchýlka
Regresia
Permutácie a kombinácie

Všeobecné údaje
Pevné púzdro
Napájanie: AAA batérie
Automatické vypínanie
Rozmery (v x š x h mm) 14 x 77 x 162
Hmotnosť: 105g
Odporúčaná MOC 14,99 €

Na stiahnutie