sk
Späť na školské kalkulačky s vedeckými funkciami

FX 82 EX

  • Školská kalkulačka s prirodzeným učebnicovým zobrazením
  • 274 funkcií
  • QR kód
  • Batériové napájanie
Prirodzené zobrazenie výrazov na displeji
274 funkcií
Ikonové menu
Viacnásobná odpoveď
24 úrovní zátvoriek
9 pamätí premenných
Výpočet percent
Automatické zátvorky
Trigonometrické a inverzné trigonometrické funkcie
Hyperbolické a inverzné hyperbolické funkcie
Výpočty mocnín a odmocnín
Logaritmické výpočty
Exponenciálny výpočty
Odmocniny
Kombinatorika a permutácie
Rozklad na prvočísla
Náhodné číslo
Prevod polárnych súradníc na pravouhlé a späť
Zlomky (dva režimy)
Prevod zo šesťdesiatkovej sústavy na desatinnú a späť
Výpočty v stupňoch, gradiánech a radiánoch
Funkcia SCI / FIX / ENG
Štatistické výpočty
Štatistika jednej premennej
Štandardná odchýlka
Štatistika dvoch premenných (Regresia)
Napájanie: 1 x batéria LR 03
Rozmery: 13,8 x 77 x 165,5 mm
Hmotnosť: 100g
EAN 4971850094715
Odporúčaná MOC 19,99 €

Na stiahnutie