sk
Späť na školské kalkulačky s vedeckými funkciami

FX 991 CW

  • Školská kalkulačka s prirodzeným učebnicovým zobrazením
  • 558 funkcií
  • 9 pamätí premenných
  • QR kód
  • Ikonové menu
  • Duálne napájanie
Displej
Maticový 63*192 bodov
Pridodzené zobrazenie matematických výrazov na displeji
Algebraická metóda zadávania : Natural V.P.A.M.
Počet číslic/riadkov 17/1+10/1
Ikonové menu
4 stupne nastavenia kontrastu displeja

Pamäť
Prechádzanie výpočtov
9 pamätí premenných
Riešiace funkcie

Matematické funkcie
558 funkcií
47 vedeckých konštánt
40 metrických prevodov
24 úrovní zátvoriek
Aritmetika zlomkov
Jednotky uhlov (DEG/RAD/GRAD)
Prevody jednotiek uhlov (DEG/RAD/GRAD)
Transformácia súčadníc Polárne ÷ Pravouhlé
Goniometrické funkcie sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperbolické funkcie sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Exponenciálne a logaritmické (In, 10x, ex)
Matematické funkcie √, x², x-1, 1/x, x!,  xy, x1/y
Výpočty so základom n (hexadecimálne/desiatkové/binárne/osmičkové)
Logické operátory (AND/OR/...)
Šesťdesiatková < > desiatková
Výpočet percent
Rozklad na prvočísla
Technická notácia ENG/ENG
Výpočty s technickými symbolmi
Výpočty komplexných čísel
Generátor náhodných čísel
Výpočet min/max kvadratickej funkcie
Maticové výpočty 4x4 / vektorové výpočty
Riešenie rovníc
Nerovnice
Funkcia “Overovanie”
Tabuľkové funkcie f(x) & g(x)
Opakujúce sadesatinné číslo

Štatistika
Suma ∑x, ∑x²,
Suma ∑x, ∑y, ∑x², ∑y², ∑xy   
Štandardná odchýlka
Rozdelenie
Regresia
Matematický box
Permutácia (nPr), Kombinácia (nCr)

Diferenciálne a integrálne výpočty
Výpočty numerických integrálov
Výpočet numerickej derivácie

Ostatné
Anglické menu
Tabuľkový procesor
Funkcia QR code
Pevné púzdro
Automatické vypnutie
Napájanie: Solárne + batériové  (1x LR44)
Rozmery (V x Š x H mm): 10,7 x 77 x 162
Hmotnosť: 95g
Odporúčaná MOC 34,99 €

Na stiahnutie