Späť na školské kalkulačky s vedeckými funkciami

FX 350 CW

  • Školská kalkulačka s prirodzeným zobrazením matematických výrazov na displeji 
  • 290+ funkcií
  • 9 pamätí premenných
  • Ikonové menu
  • 4 stupne nastavenia kontrastu displeja
Displej
Maticový 63*192 bdv
Prirodzené zobrazenie matematických výrazov na displeji
Algebraická metóda zadávania: Natural V.P.A.M.
Počet číslic/riadkov: 17/1+10/1
Ikonové menu
4 stupne nastavenia kontrastu displeje
Zobrazenie mantisy a exponentov:   10+2

Pamäť
Prechádzanie výpočtu
9 pamätí premenných

Matematické funkcie
290+ funkcií
24 úrovní zátvoriek
Aritmetika zlomkov
Jednotky uhlov(DEG/RAD/GRAD)
Prevody jednotiek uhlov (DEG/RAD/GRAD)
Goniometrické funkcie sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperbolické funkcie sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Exponenciálne a logaritmické (In, 10x, ex)
Matematické funkcie √, x², x-1, 1/x, x!,  xy, x1/y
Šesťdesiatková < > desiatková
Výpočet percent
Rozklad na prvočísla
Technická notácia ENG/ENG
Generátor náhodných čísel
Tabuľkové funkcie f(x) & g(x)

Štatistika
Suma ∑x, ∑x²,
Suma ∑x, ∑y, ∑x², ∑y², ∑xy   
Štandardná odchýlka
Regresia
Matematický box
Permutácia (nPr), Kombinácia (nCr)

Ostatné
Anglické menu
Funkcia QR code
Pevné púzdro
Automatické vypnutie
Napájení: batériové  (1x AAA/ R03)
Rozmery (V x Š x H mm): 13,8 x 77 x 162
Hmotnosť: 100g
Odporúčaná MOC 0 €

Na stiahnutie