Späť na školské kalkulačky s vedeckými funkciami

FX 350ES PLUS 2E

  • Školská kalkulačka s prirodzeným učebnicovým zobrazením
  • 252 funkcií
  • 9 pamätí premenných
  • Batériové napájanie
Displej
Bodový 31*96 bodov
Prirodzené učebnicové zobrazenie
Prirodzené algebraické zadávanie výrazov
Počet znakov / riadkov 15/1 + 10/1
Zobrazenie mantisu a exponentu 10 + 2

Pamäť
Funkcia opakovania
9 pamätí premenných

Matematické funkcie
252 funkcií
24 úrovní zátvoriek
Výpočty so zlomkami
Jednotky uhla stupňa, radiány, grady
Prevody medzi jednotkami uhla (stupne, rád, grad)
Prevody medzi polárne a karteziánskou sústavou súradníc
Goniometrické funkcie sin / cos / tan / sin-1 / cos-1 / tan-1
Hyperbolické funkcie sinh / cosh / TANH / sinh-1 / cosh-1 / TANH-1
Exponenciálne funkcie, prirodzený, desiatkový a všeobecný logaritmus
Matematické funkcie √, x², x1, 1 / x, x !, xy, x1 / y
Prevody medzi šesťdesiatkovú a desiatkovú sústavou
Výpočty percent
Rozklad na prvočísla
Funkcia ENG (technický exponenciálny formát čísla)
Generátor náhodných čísel
Tabuľka funkčných hodnôt

Štatistika
Súčty ∑x, ∑x²
Súčty ∑x, ∑y, ∑x², ∑y², ∑xy
Smerodajná odchýlka
Regresia
Funkcie pre výpočet variácií (NPr) a kombinácií (bez opakovania) (nCr).

Ostatné
Pevné nasúvacie púzdro
Automatické vypnutie
Napájanie: Batériové (1xLR44)

Rozmery (vxšxd mm) 11 x 77 x 162
Hmotnosť 95g
Odporúčaná MOC 17,99 €

FX-ES Plus Emulátor

FX-ES Plus Emulátor PC Software plne simulujúci funkcie kalkulačiek FX-82, FX-85 a FX-350 rad ES Plu

Výhody použitia:
• Tvorba snímok z obrazovky
• Upraviteľná veľkosť zobrazenia
• Funkcia zobrazenia okna
 

Na stiahnutie