Späť na grafické kalkulačky

FX 7400G III

  • Grafická programovateľná kalkulačka s veľkým displejom
  • Pamäť 20 kB RAM
  • 20 grafických funkcií
  • Štatistické funkcie
  • Možnosť komunikácie s PC

Displej
8 riadkov x 21 číslic
Veľkosť displeja: 64 * 128 pixelov

Pamäť
20kB RAM
28 pamätí pre hodnoty/premenné
Zobrazenie posledného zadaného výpočtu

Matematické funkcie
Vedecký zápis čísel (10+2)
Goniometrické funkcie vr. inverzných (sin, cos, tg, arcsin, arccos, arctg)
Hyperbolické funkcie vr. inverzných (sinh, cosh, tgh, arcsinh, arccosh, arctgh)
Prevod jednotiek uhlu (stupne, radiány)
Zobrazenie uhlov v stupňoch, minútach a sekundách
Prevod medzi Kartézskymi a polárnymi súradnicami
Prevody jednotiek
Prevody medzi desiatkovou, dvojkovou, osmičkovou a šesnástkovou sústavou a výpočty v nich
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Tabuľka hodnôt funkciie
Riešenie sústav lineárnych rovníc (až 6)
Výpočet koreňov polynómu (až 6)
Logické funkcie (AND/OR/…
Výpočty s komplexnými číslami
Riešenie nelineárnych rovníc
Funkcia ANS (posledný výsledok)
Nejmenší společný násobok, najväčší spoločný deliteľ
Zvyšok po delení

Grafické funkcie
X=f(Y)-graf funkcia
Počet funkcií: 20
Počet parametrických sústave súradníc: 20
Graf nerovnice - zvýraznenie v grafe
Možnosť zväčšenia, posunu grafu

Štatistika
Stredná hodnota, smerodajná odchýlka
Lineárna regresia
Medián, kvartily
Popisná štatistika
Výpočet permutácií, variácií a kombinácií
Regresná analýza
Histogram, bodový graf
Stĺpcový graf
Koláčový graf
Počet zoznamov: 26 x 6
Maximálny počet položiek 999
Generátor náhodných desetinných čísel
Generátor celých náhodných čísel
Rozdelenie pravdepodobnosti

Diferenciálny a integrálny počet
Numerické integrovanie
Numerické derivovanie
Maximum, minimum

Programovanie
Pamäť vzorcov
Programovanie vlastných funkcií
Textové funkcie

Všeobecné
Ochranné pevné púzdro
Kábel pre prepojenie dvoch kalkulačiek 
Automatické vypnutie
Možnosť prepojenia s PC
Batéria : 4x AAA
Rozmery (V x Š x H mm): 176 x 84 x 19
Približná hmotnosť: 190 g
EAN: 4549526609626

Odporúčaná MOC 84,99 €

Na stiahnutie