sk
gakuhan.jpg


Vytváranie produktov pre splnenie sna učiteľa

sec01_01.jpgFilozofia vývoja produktov spoločnosti CASIO je "0 → 1" (vytvoriť niečo z ničoho); prispieť k rozvoju spoločnosti tým, že objaví skryté potreby verejnosti a vyvinie nové produkty a hodnoty, ktoré neexistovali.

V oblasti vzdelávania, je pre CASIO dôležité pochopenie potrieb učiteľov a študentov. Preto naši inžinieri navštevujú školy a zúčastňujú sa vyučovania, aby sme mohli vypočuť myšlienky učiteľov a študentov, aké majú túžby alebo čo potrebujú, čo nám umožňuje, aby sme získali bezprostredné znalosti týchto potrieb.

Návrhy nových produktov, inšpirované touto skúsenosťou, sú vylepšené prostredníctvom konzultácií so spolupracujúcimi odborníkmi v oblasti vzdelávania a získaním ich spätnej väzby. Venovali sme veľa času samotnému vývoju, ale hodnotenie od profesionálov v počiatočnej fáze je to, čo pomáha výrobkom byť originálnym vzdelávacím nástrojom, ktorý podporuje učenie. Toto je cieľ spoločnosti CASIO.

Zameriavame sa aj na poskytovanie produktov, ktoré sú optimalizované v učebných osnovách každej krajiny. V spolupráci s miestnymi vzdelávacími inštitúciami overujeme učebné osnovy a skúmame potrebné špecifikácie a funkcie potrebné pre kalkulačky.

sec01_03_pc.jpgRozširujeme implementáciu týchto lokalizovaných modelov, ktoré majú pre každú krajinu odlišnú špecifikáciu.

V našom vzdelávacom odbore "0 → 1" zdôrazňujeme, že je dôležité počúvať neoceniteľné myšlienky pedagogických pracovníkov a inštitúcií. Dodržiavanie tohto procesu je našou hlavnou politikou.

Pevne veríme, že naše kalkulačky a GAKUHAN aktivity pomôžu naplniť sny študentov (detí, atď.) .. Dúfame, že prispejeme k tomuto cieľu a tešíme sa na Vaše ohlasy a myšlienky, aby Vaše názory mohli byť začlenené do nášho ďalšieho nového produktu vzdelávacieho zariadenia CASIO.
  Späť