Späť na školské kalkulačky s vedeckými funkciami

FX 991 EX

  • Školská kalkulačka s prirodzeným učebnicovým zobrazením
  • 552 funkcií
  • QR kód
  • Duálne napájanie
LCD displej s VELY rozlíšením 192 x 63 pixelov
Prirodzené zobrazenie výrazov na displeji
552 funkcií
Ikonové menu
Tabuľkový procesor
Funkcia QR kódu
Riešenie rovníc a sústav až štyroch rovníc
Matica 4X4
Výpočty s vektormi
Výpočty integrálov
Diferenciálny výpočty
Rozdelenia pravdepodobnosti
Výpočty s technickými symbolmi
Návrat na predchádzajúci krok výpočtu
Výpočty s komplexnými číslami
Výpočet báza N
Cýpočty rovníc
Výpočty nerovníc
SUM výpočty
47 vedeckých konštánt
40 metrických prevodov
Automatické zátvorky
24 úrovní zátvoriek
9 pamätí premenných
Trigonometrické a inverzné trigonometrické funkcie
Hyperbolické a inverzné hyperbolické funkcie
Výpočty mocnín a odmocnín
Logaritmické výpočty
Exponenciálne výpočty
Odmocniny
Kombinatorika a permutácie
Rozklad na prvočísla
Náhodné číslo
Prevod polárnych súradníc na pravouhlé a späť
Zlomky (dva režimy)
Prevod zo šesťdesiatkovej sústavy na desatinnú a späť
Výpočty v stupňoch, gradiánoch a radiánoch
Funkcia SCI / FIX / ENG
Štatistické výpočty
Štatistika jednej premennej
Štandardná odchýlka
Štatistika dvoch premenných (Regresia)
Výpočet percent
Tabuľka funkcií
Napájanie: Duálne
Pevné zasúvacie puzdro
Rozmery: 77 x 165,5 x 11,1 mm
Hmotnosť: 90g
Odporúčaná MOC 29,99 €

Na stiahnutie