Späť na školské kalkulačky s vedeckými funkciami

FX 220 PLUS 2E

  • Školská kalkulačka
  • 2-riadkový displej
  • 181 funkcií
  • Štatistické výpočty
  • Batériové napájanie
Displej
Dvojriadkový LCD: alfanumerický/numerický riadok
Algebraické zadávanie hodnôt S-V.P.A.M.
Počet miest/riadkov na displeji 12/1 + 10/1
Zobrazenie mantisy a exponentu 10 + 2

Pamäť
Funkcia opakovania
Pamäť premenných

Matematické funkcie
Počet funkcií: 181
18 úrovní zátvoriek
Aritmetika zlomkov
Výpočty v uhlových sústavách stupňa/radiány/grady
Prevody medzi stupňami/radiány/grady
Prevody medzi polárnymi a kartézskými súradnicami
Goniometrické funkcie sin/cos/tg/sin-1/cos-1/tg-1
Hyperbolické funkcie sinh/cosh/TGH/sinh-1/cosh-1/TGH-1
Exponencionálne a logaritmické funkcie log, In, 10x, ex
Matematické funkcie √, x², x1, 1/x, x !, xy, x1/y
Prevody uhlov zadaných v stupňoch, minútach, sekundách na desatinné číslo a späť
Inžinierska notácie ENG
Generátor náhodných čísel
Náhodné celé čísla

Štatistika
Suma ∑x, ∑x²
Smerodajná odchýlka

Ostatné
Pevné púzdro
Napájanie: AAA batérie
Automatické vypínanie
Rozmery (v x š x h mm) 14 x 77 x 162
Hmotnosť: 105g
Odporúčaná MOC 12,99 €

Na stiahnutie