Učitelia v Čechách a na Slovensku testovali nový FX 82 CEX

Celkom 140 učiteľov z Českej republiky a 33 učiteľov zo Slovenska testovalo a hodnotilo kalkulačky s vedeckými funkciami Casio FX 82 CEX.
Testovania sa zúčastnili učitelia gymnázií a odborných škôl.

Na oboch typoch škôl je povolené použitie kalkulačiek pri vyučovaní aj pri záverečnej maturitnej skúške.


Edita Klímová napísala
Študentom ju odporučím. S kalkulačkou sa veľmi dobre pracuje. Na to, ako s ňou pracovať, je možné prísť pomerne rýchlo, intuitívne. Výborné je presné zobrazovanie matematických symbolov. Okrem základných funkcií sú užitočné tabuľkové funkcie, štatistika, výpočty zložených výrazov, výpočty s veľkými číslami, taktiež možnosť robiť kroky späť a vedecké konštanty. V jednom priloženom letáku pri kalkulačke bola inzerovaná medzi hlavnými funkciami periodická sústava prvkov. Nepodarilo sa mi ju s použitím návodu nájst. Kalkulačka toho dokáže naozaj veľa. Na našej škole by bola vhodná pre študentov matematického a fyzikálneho seminára aj s tým, že určitú časť funkcií nevyužijú. Možnosť použitia QR kódu rovníc je z môjho pohľadu iba pre jednotlivcov, je veľmi závislá na finančných možnostiach a vybavení škôl.


Organizujeme semináre pre bližšie zoznámenie učiteľov
s výhodami nového modelu CASIO FX 82 CEX.

Kalkulačky s vedeckými funkciami majú dôležitú funkciu pri výučbe matematiky, fyziky, chémie alebo technických predmetov. Sú dôležitým spoločníkom ako učiteľov, tak študentov. Radi by sme pozvali učiteľov k účasti na on-line seminároch, kde budú mať možnosť si zadarmo vyskúšať novú kalkulačku a softvér.

Pre prihlásenie na online semináre použite prosím webovú stránku:
http://www.casio-europe.com/CZ-Registration