ClassWiz Emulator je software, ktorý umožňuje činnosť kalkulačiek s vedeckými funkciami CASIO ClassWiz na PC.

Okrem použitia tabuľkového procesora a ďalších sofistikovaných funkcií modelov ClassWiz na počítači, môžete tiež využiť tieto jedinečné funkcie:

  • Môžete tiež zobraziť displej kalkulačky v samostatnom okne, ktoré možno podľa potreby zväčšovať
  • Môžete zachytiť zobrazenie na displeji (skopírovaním do schránky Windows).
  • Môžete zobraziť kľúčové operácie, skopírovať ich a vložiť ich do iných aplikácií.

Tieto funkcie umožňujú učiteľovi pripraviť učebné materiály na lekciu a prezentovať ich v triede pomocou projektora. Pomocou QR kódov je ďalej možné, aby učitelia a študenti zdieľali informácie v učebni a zlepšovali efektivitu vyučovania.

hlavni-1.pngAko poďakovanie za Vašu účasť na workshopoch Casio ClassWiz a z dôvodu záujmu o emulátor počas workshopov by sme Vám radi ponúkli možnosť používať softvér zadarmo.

Najprv si prosím stiahnite skúšobnú verziu z nižšie uvedeného odkazu!
https://edu.casio.com/softwarelicense/

Skúšobná verzia obsahuje všetky funkcie obsiahnuté v emulátory ClassWiz a môže byť používaná po dobu 90 dní.
Po uplynutí 90 dennej skúšobnej doby, ak chcete pokračovať v používaní emulátora, kontaktujte prosím FAST emailom CASIO@FASTCR.CZ a my vám poskytneme bezplatnú licenciu na 1 rok.

Licenciu môžete aktivovať a používať už bez ďalších ťažkostí.Poznámka:
Casio odporúča modely FX 82/85/350 CEX pre študentov v Slovenskej republike, pretože je povolené tieto modely používať pri maturitnej skúške. Pričom mnohí učitelia pripúšťaju, že model FX 991 CEX má oveľa viac funkcií, ktoré sú využiteľné talentovanými študentmi a študentami, ktorí sa zúčastňujú fyzikálnych a chemických olympiád, alebo pre štúdium na vysokej škole. Ak učiteľ otestuje kalkulačku FX 991 CEX alebo jeho emulátor a požiada miesto FX 82/85/350 CEX o licenciu emulátora FX 991 CEX, ponúkneme mu ju takisto zdarma.

Ako používať emulátor ClassWizwindows_menu2.jpg

Presunutím rámčeku okna kalkulačky je možné voľne upraviť veľkosť kalkulačky. Rozbaľovacie okno možno zmeniť rovnakým spôsobom.

Pomocou tejto funkcie môže učiteľ zväčšiť premietaný obraz tak, aby študenti dokonca aj v zadnej časti učebne mohli ľahko sledovať obsah vyučovacej hodiny.

menu_nastrojov.jpg


Tlačidlá na panely nástrojov

tlacidla.jpg

Okno KeyLog

okno_keylog.jpg
qr.png

Okno s QR kódom

·  Okno s QR kódom sa objaví vždy, keď sa na displeji kalkulačky zobrazí kód QR
·  Kliknutím na kód QR v okne QR Code spustíte prehliadač a získate prístup k URL registrovanému pre kód QR.

Okno QR Code možno zmeniť ťahaním rámčeku okna. Týmto spôsobom môžu aj študenti v zadnej časti učebne ľahko zachytiť premietaný kód QR, keď o to učiteľ požiada.

Funkcie, ako je snímanie obrazovky, zoomovanie a ukladanie klávesových operácií, poskytujú učiteľovi významnú podporu pri príprave výukových materiálov a pri vyučovaní.
 
 

Späť