Späť   Artstation Instagram


Stefana Argirova

Téma: Biodiverzita

1. Povedzte nám niečo o sebe
Som grafička a ilustrátorka. Moja práca je väčšinou inšpirovaná prírodou, hudbou a predstavivosťou môjho 5-ročného syna. Fascinuje ma čarovný svet detských kníh, jemná múdrosť a obrovská krása, ktorú prinášajú do sveta našich detí.
 
2. Z čoho ste čerpala inšpiráciu pri navrhovaní tohto diela?
Mojím najväčším zdrojom inšpirácie pri tvorbe tohto umeleckého diela bola príroda, jej základné procesy, jej hlboké a zložité spojenie.
Verím, že ako spoločnosť máme zodpovednosť nájsť lepšie spôsoby, ako ju chrániť, pretože budúcnosť našej planéty závisí na nás viac ako inokedy. Naše existujúce úspechy v oblasti technológií a vedy možno využiť k ochrane zostávajúcej biodiverzity a naši vedci môžu pokračovať vo svojom úsilí pri hľadaní lepších riešení ako pre ľudskú spoločnosť, tak pre ostatné živé tvory planéty.
 
3.  Ktoré téma STEAM Vás najviac zaujalo?
Verím, že STEAM vzdelávanie je skvelý spôsob, ako u detí vzbudiť zvedavosť tým, že im pomôžeme učiť sa zrozumiteľnejšie, jednoduchšie a príjemnejšie.
Ako absolventka matematického odboru a milovníčka výtvarného umenia, je mi jasné, že v matematike je umenie a dokonalá logika a veda je niekedy v umení. Na prepojenie umenia, matematiky a fyziky som prvýkrát narazila pri hodinách výtvarnej výchovy na strednej škole. Aby sa človek naučil perfektne kresliť z hľadiska perspektívy, musí použiť vedomosti o tom, ako vzdialenosť mení vzhľad predmetov, čo je fyzika. Typickým interdisciplinárnym fenoménom je Zlatý pomer, ktorý je dôležitým estetickým princípom v umení. Umelec to často zvažuje pri vytváraní kompozície svojich umeleckých diel. Je tiež považovaný za dôležitý v architektúre, matematike. Možno to vysledovať aj v botanike.
Je fascinujúce skúmať spojenie medzi umením a vedou, pretože je to spôsob, ako lepšie porozumieť im aj svetu všeobecne.